MIAO BIN SI

Chinese Model Miao Bin Si

Fashion, Photography
Miao Bin SiPortrait
Photography: Stephen Huljak
Model: Miao Bin Si - Esee model management Shanghai
Make-up: Xu Hong Yao - c/o Andy Passion
Hair: Kong - c/o AndyCreation
Manicurist: Lliu Hong - c/o AndyCreation
Back to Top